Toezicht naleving Mediawet

Ik wil een vergunning aanvragen voor

Ik zoek naar de regelgeving over

Ik wil meer informatie over de vaste boekenprijs

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Hiermee beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.

stripes

Tip of melding over radio- of tv-programma?

Vragen of klachten over de inhoud van een programma’s kunt u indienen bij de omroep die het programma uitzond.

Denkt u dat een omroep zich niet aan de Mediawet houdt? Uw tip of melding kan ons helpen een overtreding op te sporen.