bg-img
stripes

Vanaf 1 juli 2021 houdt het Commissariaat voor de Media toezicht op de naleving van de Governancecode Publieke Omroep. Voorheen deed de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) dit. Door de wijziging van de Mediawet 2008 op 1 november 2020 is deze taak nu bij het Commissariaat komen te liggen.

Met de Governancecode Publieke Omroep beoogt de Raad van Bestuur van de NPO goed bestuur en integriteit bij de NPO en de landelijke publieke media-instellingen te bevorderen. Een transparante publieke omroep begint bij een integere organisatie en is van groot maatschappelijk belang.

Signaleren, agenderen en stimuleren

Het Commissariaat stelt zich tot doel te stimuleren en er voor te waken dat het media-aanbod in Nederland onafhankelijk, toegankelijk en veilig is en dat verschillende beelden en geluiden vertegenwoordigd zijn, zodat iedereen zich een vrije mening kan vormen. Het toezicht op de Governancecode Publieke Omroep is daarbij een belangrijk instrument.  

Implementatie

Het toezicht op de Governancecode Publieke Omroep betekent een taakuitbreiding voor het Commissariaat en wordt zoveel mogelijk ingebed in bestaande processen. Waar het gaat om het monitoren van de gewenste cultuur zal het Commissariaat in nauwe samenwerking met de compliance Officer van de NPO begin 2022 een passend instrumentarium implementeren. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.