bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media heeft demissionair minister Slob laten weten positief te zijn over de in 2020 ontplooide activiteiten en behaalde resultaten van NICAM.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de rapportage NICAM Interne Kwaliteitsbewaking 2020 en het door GfK uitgevoerde onderzoek Ouders over Kijkwijzer, Meting Januari 2020.

Het Commissariaat is van oordeel dat de kwaliteitsbewaking van het Kijkwijzersysteem op deugdelijke wijze plaatsvindt. Het Convenant is adequaat nageleefd en het effectief functioneren van het Kijkwijzersysteem is gewaarborgd. Het beheer en de kwaliteitsbewaking van dit systeem zijn in goede handen bij NICAM. Zonder daarmee aan dit gunstige oordeel af te doen, heeft het Commissariaat aanleiding gezien NICAM te verzoeken op bepaalde punten nadere informatie te verschaffen in de rapportage over 2021. Deze informatie ziet op de wijzigingen van de vragenlijst, die kennelijk zijn of zullen worden uitgevoerd, de resultaten van de evaluatie van de inhoudscategorie Discriminatie, en van het onderzoek naar het gebruik van nieuwe technologieën.

Tevens heeft het Commissariaat NICAM in overweging gegeven – uitsluitend voor zover NICAM dit nu nog niet doet – verder te onderzoeken hoe Kijkwijzer (Online) kan voorzien in de behoefte onder ouders en kinderen om meer gedetailleerde informatie te krijgen over de elementen die ten grondslag liggen aan een bepaalde classificatie. De verwachting is dat dit ten goede zal komen van het draagvlak en de effectiviteit van het Kijkwijzersysteem. Het Commissariaat heeft geconstateerd dat deze ontwikkelingen de aandacht van NICAM hebben en vertrouwt erop dat NICAM het huidige niveau van zowel het Kijkwijzersysteem als de kwaliteitsbewaking zal bestendigen.

Metatoezicht op NICAM

Het Commissariaat voor de Media is belast met het uitoefenen van metatoezicht op de activiteiten die het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) ontplooit om het effectief functioneren van het Kijkwijzersysteem te waarborgen. NICAM rapporteert jaarlijks aan het Commissariaat over een aantal specifieke punten aan de hand waarvan de toetsing in het kader van het metatoezicht plaatsvindt. Het Commissariaat brengt van deze toetsing op zijn beurt verslag uit aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.