bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media is verzocht om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken.

Het verzoek ziet op het Erkenningsadvies 2022-2026 dat op 29 april 2021 aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is uitgebracht.

Meer specifiek ziet het verzoek op de passage in dat advies waarin het Commissariaat aangeeft dat de Mediawet 2008 onvoldoende kaders biedt om een werkelijk betekenisvol advies uit te kunnen brengen over de erkenningsaanvragen.

Verder verzoekt NRC Handelsblad om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de erkenningsprocedure van Ongehoord Nederland en Omroep Zwart.

Het Commissariaat besluit de door NRC Handelsblad gevraagde informatie openbaar te maken.

Onderstaande documenten zijn openbaargemaakt.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.