bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen (College).

De voorzitter is samen met twee parttime commissarissen, met relevante juridische respectievelijk financiële expertise, verantwoordelijk voor de formele (bestuursrechtelijke) besluitvorming. Het College als geheel geeft richting, bepaalt de te behalen resultaten, geeft de beleidskaders mee en borgt de productie en de kwaliteit van het werk van het Commissariaat. Het College wordt benoemd door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en geleid door de collegevoorzitter.

De collegevoorzitter is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. De directeur Bestuurs- en organisatiezaken is belast met de uitvoering van de aansturing van de organisatie, waaronder de aanpak, werkwijze en de inzet van mensen en middelen om het resultaat binnen de afgesproken kaders te behalen.

De practices dragen zorg voor de goede uitvoering van hun taken en opdrachten, waaronder het voorbereiden van besluiten voor en het adviseren van het College.

Interim-collegevoorzitter

Renate Eringa-Wensing

Renate Eringa-Wensing is interim-collegevoorzitter van het Commissariaat. De benoeming is ingegaan op 15 november 2019 en geldt vooralsnog tot 1 januari 2023. Als eerder een opvolger voor haar wordt gevonden, eindigt de benoeming van Renate Eringa-Wensing ook eerder.

Renate Eringa-Wensing Renate Eringa-Wensing

Renate heeft ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan in verschillende (interim) bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Zo heeft zij ruim veertien jaar bij Boer & Croon Executive Management gewerkt. Ook is Renate onder andere voorzitter van het college van bestuur van ArtEZ en directeur van de Filmacademie geweest. Naast haar functie bij het Commissariaat is zij onder andere ook lid Raad van Commissarissen LTP en voorzitter Raad van Toezicht ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland. 

Commissaris

Steven Flipse

Steven Flipse is sinds 1 maart 2021 commissaris bij het Commissariaat.

Steven begon zijn carrière bij Tata Steel en Getronics, waarna hij twintig jaar als CFO/COO bij Sanoma werkzaam was. Hij heeft naast zijn kennis en ervaring op het financiële vakgebied en in de mediawereld een ruime ervaring als directeur en bestuurder. Steven is ook aandeelhouder bij uitgever De Jonge Lezer (een uitgever van jeugd magazines) en Kompas Publishing.

Steven Flipse

Commissaris

Peter Eijsvoogel

Peter Eijsvoogel is sinds 1 maart 2021 commissaris bij het Commissariaat.

Peter heeft de afgelopen decennia zijn sporen verdiend als onder andere advocaat en managing partner bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy. Hij heeft naast zijn uitgebreide kennis op het juridische vakgebied ruime ervaring met toezicht. 

Peter Eijsvoogel

Peter blijft daarnaast ook actief als advocaat en raadsheer–plaatsvervanger in het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.