bg-img
stripes

Als u naar specifieke informatie of documenten van het Commissariaat voor de Media op zoek bent, kunt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ons om deze informatie vragen via een Wob-verzoek.

Een Wob-verzoek kunt u digitaal indienen via een e-mail aan cvdm@cvdm.nl of per post door een brief te sturen naar:

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Omschrijf in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk naar welke informatie u op zoek bent. Het moet gaan om informatie over het beleid van het Commissariaat voor de Media, of over de voorbereiding of uitvoering van het beleid.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.