bg-img
stripes

Voor kabelkrantprogramma's moeten toezichtskosten aan het Commissariaat voor de Media worden betaald.

Een kabelkrantprogramma is een televisieprogramma dat (nagenoeg) uitsluitend bestaat uit stilstaande beelden. Het programma-aanbod wordt veelvuldig en aaneensluitend herhaald.

Een kabelkrantprogramma bestaat voor ten minste 48 minuten per uur uit stilstaande beelden.

Een kabelkrantprogramma voldoet aan de eis dat het (nagenoeg) uitsluitend bestaat uit stilstaande beelden als:

  • het programma voor ten minste 85 procent van de totale duur per dag bestaat uit stilstaande beelden, of;
  • het programma voor ten minste 80 procent van de totale duur per dag bestaat uit stilstaande beelden en het programma verder bestaat uit telewinkelboodschappen of uit een combinatie van reclame- en telewinkelboodschappen.

In de Mediaregeling 2008 is opgenomen hoe de toezichtskosten voor kabelkrantprogramma’s worden bepaald. Dit is te vinden in artikel 3 van de bijlage bij artikel 17 van de Mediaregeling 2008.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.