bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media wijst de hoeveelheid zendtijd aan politieke partijen op radio en televisie toe.

Deze hoeveelheid is gelijk voor iedere politieke partij die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels heeft verworven.

Hoeveelheid toegewezen zendtijd

De totale hoeveelheid reguliere zendtijd die politieke partijen wordt toegewezen, bedraagt voor radio 41 uur en 10 minuten en voor televisie 9 uur en 45 minuten. Daarnaast wordt ten behoeve van herhalingsuitzendingen op televisie nog 11 uur en 42 minuten extra zendtijd toegewezen. Daarmee kan elke politieke partij 15 reguliere spots en 18 herhalingsspots op televisie uitzenden en 19 spots op de radio.

Indeling van de toegewezen zendtijd

Op welke dagen en uren politieke partijen uitzendingen kunnen verzorgen, is door de NPO vastgesteld. Door loting is de volgorde bepaald waarin politieke partijen in het uitzendschema zijn opgenomen. Deze loting is op verzoek van het Commissariaat voor de Media door een notaris verricht.

Televisie

De reguliere televisie-uitzendingen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag van 17:55 tot 17:58 uur via NPO1. De herhalingen van de televisie-uitzendingen vinden plaats op maandag tot en met zaterdag van 12:53 tot 12:56 uur via NPO2.

Radio

De radio-uitzendingen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag van 00.02 tot 00.12 uur via Radio 5.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.