bg-img
stripes

Welkom bij het Commissariaat voor de Media.

Digitaal communiceren met het Commissariaat voor de Media

Bij het Commissariaat voor de Media is het al mogelijk om verschillende aanvragen digitaal in te dienen. Het is echter nog niet in alle gevallen mogelijk om digitaal met ons te communiceren. Wel treffen wij voorbereidingen om meer digitaal communiceren mogelijk te maken.

Of en op welke manier een specifieke aanvraag digitaal kan worden ingediend, staat aangegeven op de desbetreffende pagina waar u informatie over de aanvraag vindt.

Verzoeken die via e-mailadressen van individuele medewerkers worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Handhavingsverzoek

Belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen als wordt vermoed dat de regels waarop het Commissariaat voor de Media toezicht houdt worden overtreden. Via een handhavingsverzoek wordt het Commissariaat voor de Media gevraagd om op te treden tegen de vermeende overtreding.

Belanghebbenden kunnen publieke of commerciële omroepen zijn, of bijvoorbeeld stichtingen die bepaalde belangen behartigen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u een tip of melding indienen.

Contact voor de pers

Voor vragen over de Mediawet, het toezicht op de naleving van deze wet, en de besluiten die het Commissariaat genomen, neem contact op met Edgar van de Pas, via 035 773 7700 of via pers@cvdm.nl.

Vraag over de vaste boekenprijs

Van maandag tot en met donderdag is er tussen 11:00 en 12:00 uur een telefonisch vragenuur over de Wet vaste boekenprijs worden gesteld via 035 773 77 00. Op maandag- en donderdagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur kunnen vragen over de website boekenprijs.cvdm.nl worden gesteld. Buiten het vragenuur kunnen vragen over de Wet op de vaste boekenprijs of het melden en raadplegen van boekenprijzen worden gesteld via boekenprijs@cvdm.nl.

  • Bezoekadres:
  • Hoge Naarderweg 78
  • 1217 AH Hilversum
  • Postadres:
  • Postbus 1426
  • 1200 BK Hilversum

Telefonisch spreekuur

Contact voor omroepmedewerkers

Het Commissariaat voor de Media heeft elke werkdag tussen 11:00 en 12:00 uur een telefonisch vragenuur. Tijdens het vragenuur kunt u vragen stellen over:

  • de registratie van commerciële mediadiensten op aanvraag
  • de regels met betrekking tot vergunningen voor publieke media-instellingen (lokaal, regionaal en landelijk) en commerciële media-instellingen
  • de Mediawet of daarvan afgeleide regelgeving, zoals over sponsoring en reclame.

Dit vragenuur is te bereiken via 035 773 77 00. Buiten het vragenuur kunt u vragen stellen via cvdm@cvdm.nl.

Tip of melding?

Omroepen zijn, binnen wettelijke kaders, vrij om de vorm en inhoud van hun programma’s te bepalen. Heb je vragen of klachten over de inhoud van een programma’s, dan kun je die indienen bij de omroep die het programma uitzond.

Denk je dat een omroep zich niet aan de Mediawet houdt? Je tip of melding kan ons helpen een overtreding op te sporen.

Vul het formulier in
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.